vitaminler
Beslenme

Vitaminler ve Sporcu Beslenmesindeki Yeri

Vitaminler, sağlıklı büyüme ve gelişme açısından önem taşıyan mikro besin ögeleridir. İnsanlar vitaminlerin bir çoğunu kendi organizması içerisinde sentezleyemediğinden dışarıdan almak zorundadır. Toplamda 13 vitamin bulunmaktadır. A vitamini D vitamini E vitamini K vitamini C […]

yağlar
Beslenme

Yağlar ve Sporcu Beslenmesindeki Yeri

Yağlar, yakıldıklarında 1 gramı 9 kalori enerji sağlarlar. Bu değer, karbonhidrat ve proteinlerin iki katından bile daha fazladır. Ancak yağların yakımı için karbonhidratlara kıyasla daha fazla oksijen gerektiği için; karbonhidratlar kadar elverişli enerji kaynağı değillerdir. […]

proteinler
Beslenme

Proteinler ve Sporcu Beslenmesindeki Yeri

Organizmanın genel yapı taşlarını oluşturan proteinler; karbon, hidrojen, oksijen ve azotun bileşiminden oluşur. 1 gram protein yandığında 4 kalori enerji açığa çıkar. Ancak proteinler vücutta sadece karbonhidrat ve yağlardan gerekli enerji sağlanamadığında kullanılırlar. Çünkü proteinin […]

karbonhidratlar
Beslenme

Karbonhidratlar ve Sporcu Beslenmesindeki Yeri

Karbonhidratlar; karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiş organik bileşiklerdir. İnsan ve hayvan vücudunda glikojen olarak depolanırken; bitkilerin yapısında nişasta ve selüloz olarak yer alırlar. Karbonhidratlar yapıları bakımından üçe ayrılır; Glikoz; insan vücudunda serbest halde […]

besin ögeleri
Beslenme

Besin Ögeleri Nelerdir?

Besin; günlük beslenme menülerimizde yer alan, yenilebilir bitki ve hayvan dokularıdır. Besinler, besin ögeleri adını verdiğimiz daha küçük yapı taşlarından oluşur. Bunlar makro besin ögeleri (karbonhidratlar, proteinler, yağlar) ve mikro besin ögeleri (vitaminler, mineraller, su) […]