turistik ürün
Rekreasyon ve Turizm

Turistik Ürün – Temel Unsurlar

Üretilen her ürün ve hizmetin, alıcı bulabilmesi için kendine has birtakım özellikler taşıması gerekir. Turizm ürünleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dolayısıyla turistik ürün diye nitelendirdiğimiz çeşitli mal ve hizmetlerin de birtakım spesifik özellikler taşıması gerekir. […]

turist tipolojileri
Rekreasyon ve Turizm

Turist Tipolojileri

Turist tipolojileri, farklı nitelikteki turistleri ifade etmektedir. Turistlerin farklı davranış kalıpları, istekleri, talepleri ve beklentileri, farklı bilim adamlarınca yorumlanan birtakım turist tipolojileri ni ortaya çıkarmıştır. Bu yazımızda yaygın olarak kabul gören Cohen, Plog ve Smith […]

Kalkınma Planlarında Rekreasyon
Rekreasyon ve Turizm

Kalkınma Planlarında Rekreasyon

Kalkınma planı, ülkenin ekonomik ve toplumsal potansiyelini bütünüyle ya da belirli alanlarda geliştirmeyi amaçlayan ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan plandır. Türkiye’de rekreasyon politikaları ve uygulamalarının temellerini, 1963 yılından beri devam eden kalkınma planları ile hükümet […]

rekreasyonun tarihsel gelişimi
Rekreasyon ve Turizm

Türkiye’de Rekreasyonun Tarihsel Gelişimi

Türk kültüründe rekreasyon etkinlikleri eski çağlardan günümüze kadar ileri yönlü bir gelişim  göstererek, günümüze kadar süregelmiştir. Bu makalemizde rekreasyonun tarihsel gelişimi ne kısaca göz gezdireceğiz. İlgili Gönderi: Rekreasyon Nedir? Eski Türklerde Rekreasyon Eski çağlarda Türk […]

engellilerde spor
Rekreasyon ve Turizm

Engellilerde Spor ve Rekreasyon

Engellilerde spor ve rekreasyon büyük önem taşıyan bir konudur. Ancak bu konuya girmeden önce engelli olma durumuna ilişkin kısaca bilgi vermekte fayda var. Bireyin toplum içindeki sosyal rollerini yerine getirmesinde engel teşkil eden; anatomik, fizyolojik […]

animatör
Rekreasyon ve Turizm

Animasyon ve Animatör Nedir?

Animasyon ve Animatörün Tanımı Turizm işletmelerinde yardımcı hizmet niteliği taşıyan, turistik ürün çeşitlendirmesine katkıda bulunan, turistlerin boş zamanlarında gönüllü olarak katılım gösterdikleri boş zaman değerlendirme faaliyetlerine animasyon denir. Animasyon hizmetlerini hazırlayan, sevk ve idare eden, […]

rekreasyon bölümü mezunları ne iş yapar
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Rekreasyon bölümü mezunları ne iş yapar sorusunun cevabını vermeden önce, rekreasyonun ne olduğunu hatırlayalım; Rekreasyon; zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çıkan boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların fiziksel ve mental açıdan yenilenmesini  sağlayan, gönüllü […]

Turizm İşletmeleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizm İşletmeleri

Turistlerin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği konaklama, ulaşım, eğlence, yiyecek-içecek, sportif etkinlikler gibi mal ve hizmetleri üreten ve/veya pazarlayan iktisadi ve ticari kuruluşlara turizm işletmeleri denir. Turizm işletmeleri, ”Turizm işletme belgesi” olan ve olmayan işletmeler olarak […]