Rekreasyon ve Turizm

Sportif Etkinliklerin Destinasyon İmajına Etkisi

Sportif etkinliklerin etki alanı, içerisinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde oldukça genişlemiş; gerek aktif gerekse pasif olarak kitlelerin spora katılımı artmıştır. Bu durum çoğu zaman sporun bireylerin fiziksel, ruhsal ve mental sağlığına olumlu katkı sağlamasıyla açıklansa da, […]

engellilerde spor ve rekreasyon
Rekreasyon ve Turizm

Engellilerde Spor ve Rekreasyon

Engellilerde spor ve rekreasyon büyük önem taşıyan bir konudur. Ancak bu konuya girmeden önce engelli olma durumuna ilişkin kısaca bilgi vermekte fayda var. Bireyin toplum içindeki sosyal rollerini yerine getirmesinde engel teşkil eden; anatomik, fizyolojik […]

rekreasyon bölümü mezunları ne iş yapar
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Rekreasyon bölümü mezunları ne iş yapar sorusunun cevabını vermeden önce, rekreasyonun ne olduğunu hatırlayalım; Rekreasyon; zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çıkan boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların fiziksel ve mental açıdan yenilenmesini  sağlayan, gönüllü […]

rekreasyon eğitimi
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon Eğitimi ve Önemi

Eğitim Nedir? Eğitim, ”çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak tanımlanabilir (TDK). Bir başka […]

terapatik rekreasyon
Rekreasyon ve Turizm

Terapatik Rekreasyon Nedir?

Terapatik Rekreasyon Nedir? National Therapatic Recreation Society’e (Ulusal Terapatik Rekreasyon Topluluğu) göre, terapi rekreasyonu olarak da ifade edebileceğimiz terapatik rekreasyon; engelli, hasta ve ileri yaş grubu insanların yaşam kalitelerini artırmak, eğlenmek, sağlık fonksiyon yeteneklerini artırmak […]

ekorekreasyon
Rekreasyon ve Turizm

Ekorekreasyon Nedir?

Ekorekreasyon Nedir? Boş zaman aktivitelerinin ekosentrik yaklaşımla gerçekleştirilmesine ekorekreasyon nedir.  Bir başka deyişle ekorekreasyon; boş zaman aktivitelerinin doğanın sürdürülebilirliğine zarar vermeden, doğa dostu şekilde gerçekleştirilmesidir. Ekorekreasyon aktivitelerine katılan bireylere ise ekorekreasyonist denir. Dünya genelindeki hızlı […]

rekreatif etkinliklere katılımı etkileyen faktörler
Rekreasyon ve Turizm

Rekreatif Etkinliklere Katılımı Etkileyen Faktörler

İnsanlar, çalışma zamanlarından arta kalan serbest zamanlarında zorunlu ihtiyaçlarını tatmin ettikten sonra; fiziken, ruhen ve mental olarak yenilenmek, stres atmak gibi nedenlerle rekreasyonel aktiviteler adını da verdiğimiz rekreatif etkinlikler e katılırlar. İnsanların çeşitli rekreatif etkinliklere […]

kalkınma planlarında rekreasyon
Rekreasyon ve Turizm

Kalkınma Planlarında Rekreasyon

Kalkınma planı, ülkenin ekonomik ve toplumsal potansiyelini bütünüyle ya da belirli alanlarda geliştirmeyi amaçlayan ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan plandır. Türkiye’de rekreasyon politikaları ve uygulamalarının temellerini, 1963 yılından beri devam eden kalkınma planları ile hükümet […]

rekreasyonun tarihsel gelişimi
Rekreasyon ve Turizm

Türkiye’de Rekreasyonun Tarihsel Gelişimi

Türk kültüründe rekreasyon etkinlikleri eski çağlardan günümüze kadar ileri yönlü bir gelişim  göstererek, günümüze kadar süregelmiştir. Bu makalemizde rekreasyonun tarihsel gelişimi ne kısaca göz gezdireceğiz. İlgili Gönderi: Rekreasyon Nedir? Eski Türklerde Rekreasyon Eski çağlarda Türk […]

rekreasyon ve turizm
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon ve Turizm Arasındaki İlişki

Rekreasyon ve turizm birbiri ile iç içe geçmiş iki kavramdır. Rekreasyon, turizmi kapsayan bir kavram olmasına rağmen; her turizm etkinliği aynı zamanda rekreasyon etkinliği değildir. İş turizmini buna örnek olarak verebiliriz. Her ikisi de bünyesinde […]