engellilerde spor ve rekreasyon
Rekreasyon ve Turizm

Engellilerde Spor ve Rekreasyon

Engellilerde spor ve rekreasyon büyük önem taşıyan bir konudur. Ancak bu konuya girmeden önce engelli olma durumuna ilişkin kısaca bilgi vermekte fayda var. Bireyin toplum içindeki sosyal rollerini yerine getirmesinde engel teşkil eden; anatomik, fizyolojik […]

terapatik rekreasyon
Rekreasyon ve Turizm

Terapatik Rekreasyon Nedir?

Terapatik Rekreasyon Nedir? National Therapatic Recreation Society’e (Ulusal Terapatik Rekreasyon Topluluğu) göre, terapi rekreasyonu olarak da ifade edebileceğimiz terapatik rekreasyon; engelli, hasta ve ileri yaş grubu insanların yaşam kalitelerini artırmak, eğlenmek, sağlık fonksiyon yeteneklerini artırmak […]