turist tipolojileri
Rekreasyon ve Turizm

Turist Tipolojileri Nelerdir? (Cohen-Plog-Smith)

Turist tipolojileri, farklı nitelikteki turistleri ifade etmektedir. Turistlerin farklı davranış kalıpları, istekleri, talepleri ve beklentileri, farklı bilim adamlarınca yorumlanan birtakım turist tipolojileri ni ortaya çıkarmıştır. Bu makalemizde yaygın olarak kabul gören Cohen, Plog ve Smith […]

turistik ürün
Rekreasyon ve Turizm

Turistik Ürün Nelerden Oluşur?

Üretilen her ürün ve hizmetin, alıcı bulabilmesi için kendine has birtakım özellikler taşıması gerekir. Turistik ürün de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dolayısıyla turistik ürün diye nitelendirdiğimiz çeşitli mal ve hizmetlerin de birtakım spesifik özellikler taşıması gerekir. […]

turizmin etkileri
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Etkileri (Ekonomik-Sosyal-Fiziksel Çevre)

Günümüz dünyasının vazgeçilmez sektörlerinden biri konumuna gelen turizm, turistik faaliyetlere katılsak da katılmasak da yaşamımızın birçok noktasına olumlu ya da olumsuz etki etmektedir. Bu makalemizde turizmin etkilerini ekonomik, sosyal ve fiziksel çevre üzerindeki etkileri bazında […]

turizmin gelişmesini etkileyen faktörler
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesini etkileyen faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme ve nüfus […]

turizmin özellikleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Özellikleri Nelerdir?

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi; ”Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve konaklama aktiviteleri” olarak tanımlamaktadır. Bir seyahatin turizm olarak değerlendirilebilmesi […]

turizm nedir
Rekreasyon ve Turizm

Turizm Nedir? Turist Kime Denir?

Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere seyahat etme gereksinimi duymuşlardır. Bu seyahatler çeşitli sebeplerle bazı dönemlerinde yoğun görülürken, bazı dönemlerinde ise en alt seviyede tezahür etmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrası ulaşım […]