turizmin etkileri
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Etkileri (Ekonomik-Sosyal-Fiziksel Çevre)

Günümüz dünyasının vazgeçilmez sektörlerinden biri konumuna gelen turizm, turistik faaliyetlere katılsak da katılmasak da yaşamımızın birçok noktasına olumlu ya da olumsuz etki etmektedir. Bu makalemizde turizmin etkilerini ekonomik, sosyal ve fiziksel çevre üzerindeki etkileri bazında […]

turizmin gelişmesini etkileyen faktörler
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesini etkileyen faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme ve nüfus […]

turizmin özellikleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Özellikleri Nelerdir?

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi; ”Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve konaklama aktiviteleri” olarak tanımlamaktadır. Bir seyahatin turizm olarak değerlendirilebilmesi […]

turizmin tarihsel gelişimi
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Tarihsel Gelişimi

Günümüzün küreselleşen dünyasında turizm hareketleri çok büyük boyutlara ulaşmış, ülke ekonomilerini besleyen ana sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu makalemizde günümüze kadar turizmin hangi evrelerden geçtiğini inceleyeceğiz ve turizmin tarihsel gelişimi konusunda kısaca bilgi vereceğiz. Turizmin […]

turizm nedir
Rekreasyon ve Turizm

Turizm Nedir? Turist Kime Denir?

Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere seyahat etme gereksinimi duymuşlardır. Bu seyahatler çeşitli sebeplerle bazı dönemlerinde yoğun görülürken, bazı dönemlerinde ise en alt seviyede tezahür etmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrası ulaşım […]