turizm işletmeleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizm İşletmeleri

Turistlerin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği konaklama, ulaşım, eğlence, yiyecek-içecek, sportif etkinlikler gibi mal ve hizmetleri üreten ve/veya pazarlayan iktisadi ve ticari kuruluşlara turizm işletmeleri denir. Turizm işletmeleri, ”Turizm işletme belgesi” olan ve olmayan işletmeler olarak […]

turizmin gelişmesini etkileyen faktörler
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesini etkileyen faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme ve nüfus […]