Rekreatif Etkinliklere Katılımı Etkileyen Faktörler

İnsanlar, çalışma zamanlarından arta kalan serbest zamanlarında zorunlu ihtiyaçlarını tatmin ettikten sonra; fiziken, ruhen ve mental olarak yenilenmek, stres atmak gibi nedenlerle rekreasyonel aktiviteler adını da verdiğimiz rekreatif etkinlikler e katılırlar. İnsanların çeşitli rekreatif etkinliklere aktif ya da pasif olarak katılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekir. Bu makalemizde rekreatif etkinliklere katılımı etkileyen ana faktörlere değineceğiz.

İlgili Gönderi: Rekreasyon Nedir?

Rekreatif Etkinliklere Katılımı Etkileyen Faktörler 

Zaman

Rekreatif etkinliklere katılımda zaman faktörü en önemli yeri tutar. Çünkü rekreatif etkinliklere katılımın söz konusu olabilmesi için, kişinin öncelikle bu etkinlikler ayırabilecek bir zamanı olması gerekir. Bunun için de etkili bir zaman planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Gelir Seviyesi

Gelir seviyesi, rekreatif etkinliklere katılımda ve rekreasyon bilincinin oluşmasında öncelikli etkenlerden biridir. Gelir seviyesi yüksek olan kişilerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olması, daha iyi şartlarda eğitim görmeleri sonucu oluşan bilinç ve ikincil ihtiyaçlara daha fazla maddi kaynak ayırabilmeleri rekreatif etkinliklere katılımı artırıcı etkenlerdir. Bununla birlikte araba sahibi olmak, özellikle nispeten uzak rekreasyon kaynaklarına ulaşımı daha olanaklı ve konforlu kıldığından rekreatif etkinliklere katılımı artırıcı düzeyde etki sağlar.

Gelir seviyesi düşük olan kişilerin, yukarıda saymış olduğumuz imkanlara erişememesi ya da daha sınırlı düzeyde erişiyor olması rekreatif etkinliklere katılımını da sınırlı hale getirmekte; dolayısıyla gelir seviyesinin düşüklüğü rekreatif etkinliklere katılımda kısıtlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan araştırmalar; gelir seviyesi yüksek olan, iyi eğitim almış kişilerin aktif rekreatif etkinliklere daha fazla katıldığını gösterirken; gelir seviyesi düşük olan kişilerin pasif rekreatif etkinliklere daha fazla katıldığını göstermektedir.

 Mevsimsel Etkiler

Mevsimsel etkiler özellikle açık havada gerçekleştirilen rekreatif etkinliklere katılımı büyük ölçüde etkiler. Güneşli gün sayısının bolluğu, sıcaklık seviyesi, günlerin uzunluğu faaliyetlere katılımın yanı sıra, faaliyetlerin çeşitlerini ve yoğunluklarını da belirleyen etmenlerdir. Kışın, açık hava rekreasyon etkinliklerine katılım daha sınırlı ve etkinlik çeşidi daha azdır. Kapalı alan rekreasyon etkinlikleri ise mevsim koşullarından çok fazla etkilenmez.

 Cinsiyet

Bayanlar rekreatif etkinlikler e katılım konusunda, baylara kıyasla daha dezavantajlı durumdadır. Çünkü özellikle çalışan bayanlar iş yaşamından arta kalan zamanda ev işleri, çocuk bakımı vb. işlerle uğraşmak durumunda kalmakta ve bu durum boş zamanlarını daha kısıtlı hale getirmektedir. Boş zamanların kısıtlanması ve yorgunluk belirtileri, bayanların baylara kıyasla daha az rekreatif etkinliklere katılmasına neden olmaktadır.

 İnanç, Toplumsal Değer Yargıları, Normlar

Bazı toplumlarda bu faktörler bireyler üzerinde sosyal baskı oluşturabilmekte ve rekreatif etkinliklere katılımı kısıtlayabilmektedir.

Moda ve Popülarite

Gündemde olan, popülerleşmiş rekreasyonel kaynaklar uzak da olsa insanların ilgisini celbetmekte ve katılımı olumlu yönde etkilemektedir.

Kentleşme, Kentlileşme ve Nüfus Artışı

Avrupa’da gelişen sanayi devriminden sonra artan kentleşme ve kentlileşme olgusu, insanların yaşayış biçimlerini kökten değiştirmiş ve köylerden şehirlere göç eden insanlar farklı sosyal imkanlarla tanışma fırsatı bulmuştur. Kent hayatı, sunduğu imkanlarla insanlara daha fazla rekreasyonel olanak sunmakta, bununla birlikte kentli bireyler rekreasyon bilincine daha fazla aşina olmaktadır.

Diğer yandan artan nüfus ve yanlış kentleşme politikaları mevcut rekreasyonel kaynaklar üzerinde baskı yaratabilmekte, kaynakların taşıma kapasitesini zorlayabilmekte ve bu da katılımı kısıtlayıcı etki yaratabilmektedir.

İnsanların İstek, İhtiyaç ve Beklentilerinin Değişimi

İnsanoğlu doğası gereği sürekli bir şeyleri talep etmekte, tatmin edilen ihtiyaçlar yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Zamanın akışı içerisinde yaşanan sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, teknolojik değişimler insan ihtiyaç ve beklentilerini de değiştirmektedir. Değişen istek, ihtiyaç ve beklentiler yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmekte ve bu rekreasyonel alanda da sık olarak hissedilmektedir.

Bu alanda özellikle siyasi otoritelere ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın