Rekreasyonun Özellikleri

Rekreasyonun tanımını; ”Zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çıkan boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların fiziksel ve mental açıdan yenilenmesini  sağlayan, gönüllü olarak yapılan mutluluk verici faaliyetlerdir.” şeklinde yapmıştık.

İlgili Gönderi: Rekreasyon Nedir?

Rekreatif faaliyetlerin çok çeşitlilik arz eden, esnek, kişilerin amaç ve katılım şekillerine göre değişebilen birçok özelliği vardır.

Rekreasyonun Özellikleri:

♦ Her şeyden önce; rekreasyon boş zamanlarda ortaya çıkan faaliyetler bütünüdür. Boş zamanın ortaya çıkabilmesi için de, zamanın uygun ve verimli bir şekilde planlanması gerekir.

♦ Sportif, kültürel ya da sanatsal bir faaliyetin, rekreatif faaliyet kapsamında değerlendirilebilmesi için baskı ve zorunluluktan uzak bir şekilde, tamamıyla gönüllü olarak yapılması gerekir. Örneğin bir müzik öğretmeninin seçmiş olduğu bazı öğrencilerine bir yarışmaya hazırlık amacı ile ders saatleri dışında kendi evinde müzik dersleri vereceğini, katılımı öğrencilerin inisiyatifine bırakmadığını düşünelim. Bu durumda öğrenciler için derse katılım zorunlu olduğundan, faaliyet rekreasyon boyutundan uzaklaşmıştır. Çünkü öğrenciler canları istemese de zorunluluktan dolayı derse katılmak durumundadır. Dolayısıyla rekreatif faaliyetlerin plan ve organizasyonu kişilerin kendi inisiyatifinde olmalıdır. Bu aynı zamanda kişiye özgürlük hissi verir.

♦ Rekreasyonel etkinlikler yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ekonomik durum, sosyal statü vb. özelliklerden bağımsız olarak herkesin katılımına açıktır. Değişik gruplardan birçok insan aynı faaliyetleri yerine getirebilir. Örneğin isteyen herkes hafta sonu milli park ya da müze ziyaretinde bulunabilir, ya da sinemaya gidebilir. (Ancak kar amacı güden bazı rekreasyonel işletmeler yalnızca belli bir cinse veya belli bir ekonomik olgunluğa erişmiş kimselere hitap ediyor olabilir.)

♦ Rekreasyonel etkinlikler açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilebilmektedir. Açık alan rekreasyon faaliyetlerine örnek olarak trekking ya da denizde yüzme; kapalı alan rekreasyon faaliyetlerine örnek olarak spor salonunda yapılan fitness ya da müze ziyareti verilebilir.

♦ Rekreatif faaliyetler her türlü mevsim şartlarında gerçekleştirilebilir. Her mevsime uygun, farklı rekreasyonel faaliyetler bulunmaktadır.

♦ Rekreatif faaliyetler kişilere haz ve mutluluk verir. Zaten rekreasyonun amacı da budur. Böylelikle insanlar zorunlu çalışma zamanında kaybettikleri enerjiyi geri kazanır, stres atar ve zinde bir yaşam sürer. Bu durum insanı negatif düşüncelerden de arındıracağından, toplumun genelinde suç oranı azalır; daha hoşgörülü bir sosyal yapı oluşur.

♦ Rekreatif faaliyetlerin katılan kişilerin kendini ifade edebilme ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını tatmin etme özelliği vardır. Ayrıca bireyler arası iletişimi de artıracağından sosyalleşmeye olumlu katkı sağlar.

♦ Rekreatif faaliyetler toplumun değer yargılarına, gelenek ve göreneklerine ters düşmez.

♦ Rekreatif faaliyetlerin amacı kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Örneğin bir resim yarışmasına katılan iki kişiden birinin amacı saygınlık ve itibar kazanmak iken, diğerinin amacı yalnızca vakit geçirmek olabilir.

Rekreasyonun Özellikleri

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın