Antrenman ve Kaslar

Antrenman yapmamızın en önemli amaçlarından biri kaslarımızı eğitmektir. Zira antrenman ve kaslar arasında önemli bir ilişki söz konusudur.

Antrenman ile kaslara üç yönde etki edilebilir;

  • Kuvvet geliştirmeye yönelik
  • Sürat geliştirmeye yönelik
  • Dayanıklılık geliştirmeye yönelik

Kuvvet

Kuvvet, bir dirence karşı koyma yeteneğidir. Kuvvetin artması kas liflerinin kalınlaşmasına bağlıdır. Kas liflerinin kalınlaşması ise uygun ve düzenli antrenmanlar ile mümkündür. Yanlış antrenman metodlarının tercih edilmesi, zararlı sonuçlar doğurabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre normal bireylerde bir kasın cm2’si 4-6 kg yük kaldırabilirken, üst düzey bir sporcu 8-1o kg/cm2 yük kaldırabilmektedir. Kuvvet antrenmanı ile kasların gücü ve boyutları artırılabilir. Ancak antrenmanlara ara verildiğinde büyüme kaybolur. Kısa vadede büyümede gözle görülür bir kayıp olmasa bile kas gücünde azalma olur.

Dayanıklılık

Dayanıklılık, organizmanın uzun süren yüklenmelere karşı koyabilme ve yüksek yoğunluktaki yüklenmeleri uzun süre devam ettirebilme yeteneğidir. Dayanıklılık, yorgunlukla ilgili bir kavramdır. Kaslar yüklenmelere karşı belli bir süreden sonra yorulmaya başlar ve performansı düşer.  Dayanıklılık antrenmanları ile kalp kası güçlendirilir ve kalbin daha ekonomik çalışması sağlanır. Buna bağlı olarak kılcal damarların sayısı da artar. Böylelikle organizmanın enerji kapasitesi artmış olur. Öte yandan vital kapasite artar. Vücudun fiziksel aktivite sonrası kendini kısa sürede toparlayabilme yeteneği artar.

Sürat

Sürat, bir yerden başka bir yere mümkün olan en yüksek hızda hareket edebilme yeteneğidir. Bir başka deyişle, hareketlerin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde uygulanabilmesidir. Kasların mümkün olan en kısa zamanda dirence  karşı harekete geçirebilme özelliğine ise çabukluk denir. Sürat ve çabukluk arasındaki temel fark, hareket frekansı ile ilgilidir. (Hareket frekansı, birim zamanda uygulanan hareket miktarına denir.) Sürat ve çabukluğu geliştirmek için öncelikle kuvveti geliştirmek gerekir. Uygun yüklenmeler ile kaslarla merkezi sinir sisteminin koordinasyonu ve kasların kasılma hızı artırılarak sürat ve çabukluğun geliştirilmesi mümkündür.

Özetle antrenmanın kaslara etkileri şu şekilde ifade edebiliriz;

  • Kasın kuvveti artar, hipertrofi (büyüme) sağlanır.
  • Kalp kası güçlenir, kanı daha ekonomik pompalar.
  • Kılcal damarların sayısı artar ve vücudun enerji kapasitesi genişler.
  • Vital kapasite artar.
  • Doku ve organlara daha fazla oksijen taşınır.
  • Kasların kasılma hızı artar, tendonlar güçlenir.

Antrenman ve kaslar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın