sakatlanma
Beden Eğitimi Dersi

Sporda Sakatlanma Nedenleri ve Alınacak Önlemler

Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin icra edildiği ortamlarda gerekli önlemler alınsa dahi, her zaman sakatlanma riski bulunmaktadır. Bu makalemizde öncelikle sakatlanmalara neden olan faktörler ele alınacak, devamında ise söz konusu sakatlık riskini minimize etmek için […]