Turizm Çeşitleri Nelerdir?

Geniş bir yelpazede ele alınan ve çok yönlü bir yapısı olan turizmin, farklı türleri vardır. Turizm çeşitleri, araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Çünkü doğası gereği birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılamamaktadır. Bu makalemizde katılan kişi sayısına göre, ziyaret edilen yere göre, katılımcıların yaşlarına ve sosyoekonomik durumlarına göre ve amaçlarına göre turizm çeşitlerini inceleyeceğiz.

Katılan Kişi Sayısına Göre Turizm Çeşitleri

Turizm hareketleri katılan kişi sayısına göre bireysel (ferdi), kitle ve grup turizmi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Bireysel turizm, turizm etkinliğine ferdi bir katılımın söz konusu olduğu turizm çeşididir. Bireysel turizme katılanlar genellikle yüksek gelire sahip olup; yeni yerler görmek isteyen, macera arayan genç bireylerden oluşmaktadır.

Kitle turizmi, turizm etkinliğine kitleler halinde katılımın olduğu turizm çeşididir. Dünya turizm hareketlerinde kitle turizminin baskın rolü söz konusudur. Kitle turizminde insanlar genellikle paket turları tercih etmektedir.

Grup turizmi, farklı sosyal gruplardan insanların turizm hareketlerine birlikte katılım sağladıkları turizm çeşididir. Meslek veya öğrenci grupları, dernek üyeleri gibi katılımcılardan oluşan grup turizmi; katılan kişi sayısının sınırlı oluşu ve grupların devamlılık göstermemesi yönüyle kitle turizminden ayrılmaktadır.

Ziyaret Edilen Yere Göre Turizm Çeşitleri

Turizm hareketleri, turistin seyahat ettiği yere göre iç turizm (ulusal) ve dış turizm (uluslararası) olarak olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İç turizm, turistlerin kendi ülkesinin sınırları içerisinde gerçekleştirdiği turizm etkinliklerini kapsar. İç turizm vize, pasaport, yabancı dil ve döviz işlemleri gibi süreçleri gerektirmemesi gibi avantajlara sahiptir. Buna karşılık ekonomiye döviz getirici etkisinin olmaması dezavantajdır.

Dış turizm, turistlerin yabancı ülkelere seyahat ederek gerçekleştirdiği turizm etkinliklerini kapsar. İç turizmden farklı olarak vize, pasaport, döviz işlemleri gibi süreçleri gerektirmektedir. Aynı zamanda turistin yabancı dil bilmesi de çok önemlidir. Bu turizm çeşidinin ülke ekonomilerine döviz getirici etkisinin olması en dikkat çeken özelliğidir.

Katılımcıların Yaşlarına Göre Turizm Çeşitleri

Katılımcıların yaşlarına göre turizm çeşitleri gençlik turizmi, yetişkin (orta yaş) turizmi ve üçüncü yaş turizmi olarak üçe ayrılmaktadır.

Gençlik turizmi, 15-24 yaş arasındaki turistleri kapsamakta olup; aile bireylerinden bağımsız olarak gerçekleştirdikleri seyahatleri kapsamaktadır.

Yetişkin turizmi, 25-60 yaş arasındaki turistleri kapsamaktadır.

Üçüncü yaş turizmi, 60 yaş ve üzerindeki turistleri kapsamaktadır. Araştırmalar üçüncü yaş turizmine katılanların genellikle sağlık ve kültür turizmini tercih ettiklerini göstermektedir.

Katılımcıların Sosyoekonomik Durumlarına Göre Turizm Çeşitleri

Katılımcıların sosyoekonomik durumlarına göre turizm çeşitleri sosyal turizm ve lüks turizm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Sosyal turizm, ekonomik durumu görece zayıf olan turistlerin katıldığı turizm türüdür. Sosyal turizmde kredi ve ödeme kolaylığı gibi teşvik uygulamaları söz konusudur. Sosyal turizm kapsamında değerlendirebileceğimiz sosyal grupları işçiler, memurlar, emekliler, gençler, bedensel engelliler, çiftçiler, esnaf ve zanaatkarlar olarak ifade etmek mümkündür.

Lüks turizm, yüksek gelir grubunda yer alan turistlerin katıldığı turizm türüdür. Ekonomik gücü yüksek olan ve toplumda saygınlığa sahip bu kişilerin en fazla tercih ettiği turizm türleri golf turizmi, av turizmi, kumar turizmi ve kruvaziyer turizmidir. Genellikle paket turları tercih eden sosyal turizm katılımcılarının aksine; kendi özel ulaşım araçlarıyla seyahat ederler.

Amaçların Göre Turizm Çeşitleri

Yapılış şekilleri ve amaçlarına göre birçok turizm çeşidi vardır.

Deniz turizmi; yaz aylarında gerçekleştirilen; deniz-kum-güneş üçlüsünden yararlanmayı hedefleyen turizm türüdür.

Kongre turizmi; genellikle bilimsel nitelikli çalışmalar için gerçekleştirilen seyahatleri içeren turizm türüdür.

Medikal turizm; tedavi amaçlı seyahatleri içeren turizm türüdür.

Termal turizm; termal suların tedavi ya da rekreasyonel amaçlı kullanımı için yapılan seyahatleri içeren turizm türüdür. Eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de insanlar termal kaynakların olduğu yerlere seyahat ederek şifa aramaktadırlar.

Yat turizmi; insanların kendi yatları ya da belli bir dönem için kiralanan yatlarla yaptıkları seyahatleri içeren turizm türüdür.

Mağara turizmi; mağara ziyaretlerini içeren turizm türüdür. Turizme açılacak olan mağaraların öncelikle kültür varlığı olarak tescil edilmesi gerekmektedir.

Kış turizmi; karlı ve eğimli alanlarda genellikle kayak sporu yapmak amacı ile gerçekleştirilen turizm türüdür. Turizmin tüm yıla yayılması açısından önem taşımaktadır.

Dağ turizmi; dağların temiz havasından istifade etmek maksadıyla gerçekleştirilen ve yürüyüş, tırmanma gibi aktiviteleri içeren turizm türüdür.

Golf turizmi; golf oynamak ya da izlemek amacıyla yapılan seyahatleri içeren turizm türüdür. Katılımcıları genellikle yüksek gelir grubuna sahip, orta-ileri yaştaki turistlerdir.

İnanç turizmi; dinler tarafından kutsal sayılan yerleri ziyaret etmek, dini vecibeleri gerçekleştirmek, dini törenlere katılmak ya da ünlü din merkezlerini, yapılarını ziyaret etmek amacıyla yapılan seyahatleri içeren turizm türüdür.

Yayla turizmi; dağlık, yüksek bölgelerde yazın havası iyi ve serin olan yaylalarda gerçekleştirilen aktif ya da pasif etkinlikleri içeren turizm türüdür.

Kültür turizmi; insanların farklı kültürlere ait destinasyonları ziyaret etmek amacıyla gerçekleştirdikleri turizm türüdür. Küreselleşme ile birlikte gelişme gösteren turizm türüdür. Somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyan bir turizm çeşididir.

Spor turizmi; ulusal ya da uluslararası spor organizasyonlarına aktif ya da pasif olarak katılmak için yapılan seyahatleri kapsayan turizm türüdür.

Av turizmi; mevzuatlarla belirlenen sınırlılıklar çerçevesinde avcılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen seyahatleri içeren turizm türüdür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın