Rekreasyonun Faydaları Nelerdir?

Rekreasyon; fiziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan birtakım faydalar sağlar. İnsan ihtiyaçları, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde beş basamağa ayrılmıştır. Bu basamaklar alttan üste doğru şu şekildedir: fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı.

İlk iki ihtiyaç türü, temel ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlarını karşılamış olan bireyler, sırasıyla diğer ihtiyaçlarını da tatmin etme güdüsü taşır. Rekreasyon, temel ihtiyaçların dışındaki ikincil ihtiyaçların tatmininde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu kapsamda rekreasyonun faydaları aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

  • Sportif faaliyetler ile fiziksel gelişim sağlanır, sağlıklı bireyler ortaya çıkar. Boş zamanlarını rekreatif etkinliklere ayıran kişiler zararlı alışkanlıklardan da uzak duracağı için toplumdaki genel sağlık harcamaları azalır. Rekreasyonun sağlık problemlerini önleyici etkisi kadar, giderici etkisi de vardır. Böylece yaşam kalitesi artar.
  • Ruhsal gelişime katkıda bulunur. Özellikle şehir hayatında sık görülen monotonluk, tekdüze yaşam insanların moral değerlerinde negatif etkiye yol açar. Boş zamanlarını eğlenip dinlenebileceği rekreatif etkinliklere ayıran kişiler ruhsal doyum sağlar, mutlu olur, moral değerleri yükselir. Mutlu ve moral değerleri yüksek olan insanlar işlerinde başarılı olacağı gibi, toplumsal ilişkileri de sağlıklı olur. Ruhsal sağlığı gelişmiş toplumlarda suç oranı minimuma iner. Özel hayatın problemlerinden kaynaklanan ruhsal gerilimleri azaltır ve iç huzuru sağlar.
  • Rekreatif etkinliklerin genellikle grup halinde yapılması ve işbirliğine dayanması kişinin sosyalleşmesini sağlar. Sosyal insanlar daha girişimci ruhlu olur ve bu da kişiyi başarıya götüren etkenlerden biridir. Bununla birlikte insanlarda dayanışma kültürü oluşur. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar oluşur ve toplumsal bütünleşme sağlanır.
  • Rekreatif etkinlikler genel olarak belirli kurallar çerçevesinde ve işbirliğine dayalı olarak yapılır. Özellikle çocukluk yaşlarından itibaren rekreatif etkinliklere katılan kişilerin sorumluluk bilinci üst düzeyde olacağı gibi, demokratik nitelikleri de gelişir.
  • Rekreatif faaliyetler her yaş dönemindeki yaratıcılık gücünün ortaya çıkarılmasına ve bu gücünün geliştirilmesine hizmet eder (Suat Karaküçük). Çünkü rekreatif faaliyetler insanları düşünmeye, yeni fikirler üretmeye teşvik eder.
  • Entelektüel gelişimi sağlar.
  • Seyahate dayalı rekreatif faaliyetler ile eğitim ve kültür düzeyinde gelişim sağlanır. Özellikle okul çağındaki çocukların ve gençlerin düzenli olarak rekreatif faaliyetlere katılması derslerindeki başarılarını artırıcı etki yaratır. Çünkü derslerinin yoğunluğundan stres seviyesi yükselen bireyler, rekreatif etkinliklere katılarak ruhsal doyum sağlar, moral değerlerini yükseltir. Aynı zamanda kültürel gelişimine de katkıda bulunur. Bireyin çok yönlü gelişimi açısından rekreasyon önem taşır.
  • Rekreasyon bilincine sahip olmayan bireyler boş zamanlarını genellikle TV izleyerek, bilgisayar başında oyun oynayarak, kumar oynayarak, uyuyarak vs. geçirir. Eğitim ve kültür düzeyi yüksek olan ve buna paralel olarak rekreasyon bilinci de üst düzeyde olan kişiler ise bedensel aktivite ve egzersiz, sinema, tiyatro, müze ziyareti, park-bahçe gezintisi, sosyal sorumluluk projeleri, okuma ve araştırma etkinlikleri gibi rekreatif etkinliklere katılarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.

Rekreasyonun faydaları genel olarak bu şekildedir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın