Rekreasyon Nedir?

Rekreasyon kelimesi, latince ”yenilenme, yeniden yaratılma” anlamlarına gelen ”recreatio” kelimesinden gelmektedir. Türkçe’de rekreasyon ”boş zamanları değerlendirme” olarak ifade edilmektedir. Ancak bu tanım, rekreasyonu yeterince ifade edebilen bir tanım değildir.

Rekreasyon için farklı otoriteler tarafından yapılmış farklı tanımlar vardır. Bununla beraber alana ilişkin yeterli bilgiden yoksun bazı kişiler tarafından yapılan, ‘‘Rekreasyon, boş zamanın spor yoluyla değerlendirilmesidir” gibi yanlış, rekreasyonu yalnızca sporun içine hapseden ve sınırlandıran tanımlar da azımsanmayacak derecededir. Bu tür tanımlar, rekreasyon kavramını tam manasıyla ifade edememektedir. Çünkü rekreasyon, sportif faaliyetler ile birlikte kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel vb. faaliyetleri de içerir.

İlgili Gönderi: Boş Zaman Nedir?

Daha açık bir ifade ile rekreasyon; zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çıkan boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların fiziksel ve mental açıdan yenilenmesini  sağlayan, gönüllü olarak yapılan mutluluk verici faaliyetlerdir.

Rekreasyonu oluşturan etkinliklere rekreatif etkinlik, katılımcılarına ise rekreasyonist denir.

Tanımdan ve yandaki görselden de anlaşılacağı üzere rekreasyon boş zamanlarda ortaya çıkan bir olgudur. Bazı kesimler boş zamanın ”boş”luğundan ötürü bunu rekreasyon bilimine yapılmış hakaret olarak algılamakta ve bunun yerine ”serbest zaman” kavramını tercih etmektedir.

Ancak bizim burada bahsettiğimiz boş zaman kavramı, zamanın çalışma zamanı ve çalışma dışı zaman olarak iki ana başlıkta sınıflandırılması sonucu, çalışma dışı zaman içerisindeki (yani serbest zaman) zorunlu ihtiyaçlar giderildikten sonra arta kalan bireyin tamamıyla özgür olduğu zaman dilimini ifade etmektedir. Literatürde boş zaman ve serbest zaman kavramlarının birbiri yerine kullanıldığına şahit olmaktayız. Ancak serbest zamanın boş zaman kavramının yerine kullanıldığı durumlarda çalışma dışı zamandaki uyku ve diğer zorunlu ihtiyaçlar göz ardı edilmektedir. Alan çalışmalarınında daha kolay değerlendirme ve analiz yapılabilmesi açısından serbest zaman ve boş zaman kavramlarını ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Boş Zamanlarda Gerçekleştirilen Her Faaliyet Rekreatif Nitelikte midir?

Rekreasyonun boş zamanlarda ortaya çıkan bir kavram olduğunu ifade ettik. Peki boş zamanda yapılan her şey rekreatif nitelikte midir? Örneğin bir insanın boş zamanında kumar oynaması, içki içmesi, uyuşturucu kullanması da rekreasyonun kapsamı içerisinde midir?

Cevap, hayır! Rekreatif faaliyetlerin temelinde insanların fiziksel, ruhsal ve mental sağlığına olumlu katkı sağlaması vardır. Boş zamanlarda gerçekleştirilen bu tip zararlı ve toplumun değer yargılarıyla uyuşmayan faaliyetler ”atipik boş zaman davranışları” olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bunlar rekreasyon kapsamı içerisinde değerlendirilemez.

İlgili Gönderi: Rekreasyonun Faydaları

Bir başka örnek verecek olursak; profesyonel basketbol takımında oyuncu olan ve haftanın 5 günü idman yapma zorunluluğu olan bir kişi rekreatif etkinlik mi gerçekleştirmektedir?

Bunun cevabı da hayır. Çünkü rekreasyona katılımda gönüllülük ve serbestlik esastır. Örneğimizdeki basketbolcu ise bu işi profesyonel olarak yapmakta, haftanın 5 günü istemese de idmanlara gitmek zorundadır. Rekreasyonda  ise profesyonellik söz konusu değildir.

İlgili Gönderi: Rekreasyon İhtiyacı

Özetle rekreasyon;

  • Boş zamanlarda ortaya çıkar. İş veya profesyonel bir uğraşı değildir, kar amacı taşımaz.
  • Rekreasyonist -yani rekreasyona katılan kişi- tamamen gönüllü olarak, kendi isteği dahilinde rekreatif etkinliklere katılır.
  • Rekreasyon etkinlikleri katılanlara zevk ve neşe veren, stresten kurtulmalarını sağlayan mutluluk verici faaliyetlerdir.

İlgili Gönderi: Rekreasyonun Özellikleri

Rekreasyonu daha iyi anlamlandırabilmek için makale içerisinde tavsiye edilen diğer makaleleri de incelemenizi tavsiye ediyorum.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın