Kaslar Nasıl Çalışır? (Agonist-Antagonist-Sinerjist)

İskeletimizi tamamıyla çevreleyen kaslarımızın her biri, vücudumuzda durumdan duruma değişebilen farklı rollere sahiptir. Bu makalemizde söz konusu roller nelerdir, kaslar nasıl çalışır, bunu irdeleyeceğiz.

Vücut iskeleti tek başına hareket üretebilme kabiliyetine sahip değildir. Hareketin gerçekleşebilmesi için gerekli kuvveti kaslarımız üretir. Dolayısıyla kaslarımız sayesinde her türlü hareketi gerçekleştirebilmekteyiz. İskelet kaslarımız çalışırken birbirinden bağımsız hareket etmezler. Çeşitli hareketlerin uygulanışı esnasında, farklı kas grupları baskın ya da yardımcı olarak görev alırlar.

Agonist ve Antagonist Kaslar

kaslar nasıl çalışır

Bir hareketin yapılışı esnasında sorumlu olan ana kasa agonist kas adı verilir. Agonist kaslara zıt yönde çalışan kaslar ise antagonist kaslardır. Örneğin biceps curl hareketi sırasında biceps kasımız agonist kas durumundadır. Triceps kasımız ise antagonist rol üstlenir.

Bir başka örnek verecek olursak, barbell triceps extension hareketinde agonist kas görevini üstlenen kasımız tripceps iken; antagonist rolü biceps kasımız üstlenmektedir.

Crunch egzersizi yaparken, abdominallerimiz agonist olarak kasılırken; erector spinae kası antagonist olarak kasılmaktadır.

Aşağıda agonist kaslar ve antagonistleri tablo halinde verilmiştir. Tablodaki durumun tersi de geçerlidir. Örneğin tabloda quadriceps agonist, hamstrings antagonist olarak verilmiştir. Bazı hareketlerde tam tersi olarak hamstring kasları agonist görev üstlenirken, quadricepsler antagonist durumunda çalışmaktadır.

https://mesutozdemir.org/wp-content/uploads/2020/05/agonist-ve-antagonist-kaslar.jpg

Agonist ve antagonist kaslar birbirleri ile uyum içinde çalışarak hareketin akıcı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Eğer bu kaslar arasında bir uyumsuzluk, dengesizlik olursa sakatlık riski artar. Bu nedenle antrenman programlarında bu tür uyumsuzluklar yaratabilecek programlardan uzak durulmalıdır.

Sinerjist Kaslar

Hareketin uygulanışı esnasında ana kas grubuna, yani agonistlere yardım eden, destekleyici kaslardır. Barbell curl hareketinde agonist kas biceps iken, sinerjistleri ise brachialis ve brachioradalis kaslarıdır. Agonist ve sinerjist kaslar uyum içerisinde çalışarak hareketin gerçekleştirilmesini sağlar.

Dengeleyici (Stabilizatör) Kaslar

Hareketin uygulanışı esnasında izometrik olarak kasılan dengeleyici kaslar, sakatlıkları önlemek için kemikleri ve eklemleri sabitleme görevini üstlenirler.

Barbell curl hareketinde deltoid kası dengeleyici kas rolündedir. Çünkü hareket esnasında kol kemiğini omuza sabitleyerek sakatlanmayı önler. Mekik hareketi (sit ups) sırasında dengeleyici olarak görev yapan kas ise, bel omurlarını korumak için kasılan iliopsas kasıdır.

Kaslar nasıl çalışır

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın