Rekreasyon Eğitimi ve Önemi

Eğitim Nedir?

Eğitim, ”çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak tanımlanabilir (TDK). Bir başka deyişle eğitim, bireyde kendi yaşantıları yoluyla istendik davranışlar yaratma sürecidir.

Eğitimin amacı, uzun süren bir eğitim süreci içerisinde bireyi hayata hazırlamak ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır. Zira gelişmiş ülkelere baktığımızda, bu ülkelerdeki eğitim seviyesinin üst düzeyde olduğuna şahit oluruz. Eğitim seviyesi üst düzey olan toplumlarda teknik bilginin ve teknolojinin gelişmesinin bir sonucu olarak refah ve yaşam kalitesinde artış görülür. Dolayısıyla insanlar daha fazla serbest zamana sahip olur. Eğitim seviyesinin düşük olduğu toplumlara baktığımızda ise insanların hayatta kalabilmek için sürekli bir şekilde çalışma ve iş yükü altında olduğunu görürüz. Böyle toplumlarda serbest zaman süreleri de oldukça azdır ve yalnızca zorunlu ihtiyaçlar için değerlendirilebilmektedir.

Rekreasyon Eğitimi Nedir?

Gelişmiş toplumlarda insanlar daha fazla serbest zamana sahiptir ve zorunlu ihtiyaçların dışında kendilerine daha fazla boş zaman ayırabilmektedir. Bireysel ve toplumsal fayda yaratmak, sosyal ve kültürel gelişme, eğlenme, mutluluk ve yaşam kalitesinde artış için boş zamanların doğru değerlendirilmesi gerekir. İşte bu noktada rekreasyon eğitimi devreye girer.

Rekreasyon eğitimini; yaygın eğitim kapsamında bireylerin rekreasyonel eğitimi ve örgün eğitim kapsamında rekreasyon eğitimi (rekreasyon uzmanı yetiştiren üniversitelerde verilen örgün eğitim) olarak ikiye ayırabiliriz.

İlgili Gönderi: Rekreasyon Nedir?

Yaygın eğitim kapsamında rekreasyon eğitimi; bireylerin rekreasyon ve boş zaman konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, çeşitli etkinlik çeşitlerinin öğretilmesi gibi çabaları içerir. İş zamanı dışında kalan serbest zamanlarda zorunlu ihtiyaçlar (uyku, yemek vb.) karşılandıktan sonra geriye kalan boş zamanlardan istifade edebilmek ve boş zamanı doğru değerlendirebilmek için rekreasyon eğitimine ihtiyaç duyulur.

Boş zamanlarını doğru ve verimli değerlendiren kişiler, bireysel tatmin ve gelişim sağlayacağı gibi toplumsal huzur ve gelişmişliğe de katkıda bulunur.

İlgili Gönderi: Rekreasyonun Faydaları

Rekreasyon Eğitiminin Verilebileceği Yerler

Okullar teorik akademik eğitimin yanı sıra rekreasyon eğitimi için de uygun kuruluşlardır. Okullardaki beden eğitimi, resim, müzik, drama gibi dersler ya da ders dışı etkinlikler (çeşitli spor müsabaka ve turnuvaları, tiyatro etkinlikleri, dans, satranç vb.) rekreasyon eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira rekreasyon eğitimi ilk ve ortaokul dönemlerinde alındığında, ileri yaşlarda da uygulanmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

Yediden yetmişe boş zaman ve rekreasyon bilincine sahip olan ve çeşitli uygulama ve etkinliklere katılan bir toplum, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bir toplumdur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde rekreasyon eğitimine büyük önem verilmektedir. Ancak ne yazık ki bizim ülkemizde okullarda bu tür etkinliklere gereken önem verilmemekte, hatta ve hatta bazı eğitimciler tarafından bile gereksiz görülmektedir. 

Okulların yanı sıra okul dışı merkezlerde de rekreasyon eğitimlerinin verilmesi mümkündür. Sivil toplum kuruluşları, gönüllü topluluk ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve organizasyonları, turistik kuruluş ve örgütler, gençlik kulüpleri, gençlik ve spor müdürlükleri, belediyeler vb. kurum ve kuruluşların rekreasyon eğitimi vermeleri mümkündür. Ancak bu bilinç ve hassasiyet ülkemizde ne yazık ki çok sınırlı düzeydedir.

Üniversitelerde Rekreasyon Eğitimi

Üniversitelerde de örgün eğitim kapsamında Rekreasyon eğitimleri verilmektedir. Bu bölümlerden okuyan öğrenciler, rekreasyon uzmanı sıfatı ile mezun olmaktadır.

Türkiye’de üniversiteler düzeyinde rekreasyon eğitimi; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Fakültelerinin Rekreasyon bölümlerinde ve Turizm Fakültelerinin Rekreasyon Yönetimi bölümlerinde verilmektedir. Bu şekilde iki başlı bir eğitimin verilmesi kafa karışıklığı yaratmakla birlikte, sahada da bölüm mezunları ve işverenler açısından güçlükler doğurmaktadır. Dolayısıyla ülkemizdeki üniversiteler düzeyindeki rekreasyon eğitiminin yeniden ele alınması gerektiği kanaatindeyim.

BESYO VE Spor Bilimleri Fakülteleri bünyesinde yer alan Rekreasyon bölümleri daha çok pratiğe yönelik uygulamalı eğitim vermekte iken; Turizm Fakülteleri bünyesindeki Rekreasyon Yönetimi bölümleri yönetici yetiştirmeye yönelik teorik ağırlıklı eğitimler vermektedir.

İlgili Gönderi: Rekreasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın