Turizm İşletme Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi; ”Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve konaklama aktiviteleri” olarak tanımlamaktadır.

(İlgili Gönderi: Turizm Nedir?)

Bu amaçlara yönelik hizmet sunan işletmelere ise turizm işletmesi denilmektedir. Bir girişimci turizm alanında faaliyet gösterecek bir işletme açmak istiyorsa ”Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca, turizm işletme belgesi almak zorundadır. Bu belge Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Turizm işletme belgesi, işletmenin ilgili mevzuata uygun olarak yapıldığını ve işletildiğini ifade eder.

Turizm İşletme Belgesi İçin Gerekli Evraklar

1- Başvuru Dilekçesi

2- Tesis Tanıtım Raporu

3- İmza beyannamesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri

4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Bağlı bulunan belediyeden alınır)

(Gerçek kişiler için imza beyannamesi, tüzel kişiler için imza sirküleri gerekir)

Süreç Nasıl İşliyor?

Yukarıdaki belgeleri hazırlayan kişiler Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlükleri aracılığıyla bakanlığa müracaatta bulunur. Yapılan müracaat bakanlıkça incelenir ve herhangi bir eksiklik yoksa bilirkişi tayin edilir. Bilirkişi ilgili tesisin mevzuata uygun niteliklerde olup olmadığını denetler. Eğer eksiklik varsa, bu eksiklerin giderilmesi istenir. Gerekli koşullar sağlandığında belge raporu oluşturulur, gerekli harç ve ücretler yatırılır ve turizm işletme belgesi 60 gün içerisinde çıkarılır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın