rekreasyon eğitimi
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon Eğitimi ve Önemi

Eğitim Nedir? Eğitim, ”çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak tanımlanabilir (TDK). Bir başka […]