Terapatik Rekreasyon Lideri

Terapatik Rekreasyon Lideri

Terapatik rekreasyon lideri, rekreasyonel kaynakları kullanarak hasta, yaşlı ve engelli bireyler için belirli bir sistematik dahilinde uygun programlar hazırlayan ve uygulatan kişidir.

Terapatik rekreasyon lideri rekreasyonel aktivitelerin nasıl uygulanacağı, muhtelif bireyler arasında uygun aktivite seçimi, çalıştığı bireylerle nasıl bir ilişki içerisinde olacağı ve onlara nasıl davranması gerektiği gibi teknik konularda birikimli olması gerektiği kadar, insani özellikleriyle de ön plana çıkıyor olmalıdır. Zira başarılı bir terapatik rekreasyon lideri, teknik bilgiyi insani nitelikleriyle harmanlayan kişidir. Hasta, yaşlı ve engelli bireylere hitap eden terapatik rekreasyon liderlerinin yalnızca maddi çıkar peşinde koşması veyahut duygusal niteliklere haiz olmaması düşünülemez.

Terapatik rekreasyon lideri birlikte çalışacağı bireylerin ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olmalı, sağlık durumlarını çok iyi bilmeli ve uygulatacağı programları bu minvalde şekillendirmelidir. Her hastaya, yaşlıya ya da engelliye standart programlar uygulanamaz. Çünkü özel gruplardaki her bireyin sağlık durumu, ihtiyaçları ve beklentileri birbirinden farklılık gösterir. Terapatik rekreasyon programlarının nihai amacı olan fiziksel, ruhsal, mental tatmin ve mutluluğa erişebilmek için terapatik rekreasyon liderinin bu kriterlere önem göstermesi gerekir.

Terapatik rekreasyon liderinin sosyal ilişkilerinin güçlü olması, espri ve mizah gücü olması, yaratıcılık ve hayal gücünün geniş olması alana yönelik çalışmalarda ehemmiyet taşıyan bir konudur.

Terapatik rekreasyon lideri sportif, sanatsal ve kültürel rekreatif faaliyetler hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip olmalıdır. Bu etkinlikleri uygularken sabır, sükunet, sakinlik ve anlayışlı olma özellikleri dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Terapatik rekreasyon lideri programlarını belirli bir sistematik dahilinde hazırlamalı ve sürecin başında, süreç içerisinde ve süreç sonunda bireylerin durumlarını izleyerek raporlar hazırlamalıdır. Program hazırlarken bireylerin istek ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Hazırlanan programların muhtevasına göre ilgili diğer personel ve kişilerle de (hemşire, doktor, fizik tedavi uzmanı vb.) işbirliği yaparak optimum verimi almaya çalışmalıdır.

Terapatik rekreasyon liderinin çalıştığı bireyler ile ilişkilerinin karşılıklı sevgi, saygı ve güven temelinde olması gerekir. Zira bu bağlar oluştuğunda hasta, yaşlı ve engelliler liderlerine daha çok yaklaşır ve uygulanan programların amaca ulaşması noktasında önemli bir yol katedilmiş olur.

Her şeyden önemlisi; eğlenmenin ve mutlu olmanın yaşlı, engelli ve hasta bireylerin de hakkı olduğunu ve bunu sağlamanın her zaman bir yolu olduğu bilincini taşır.

Yararlanılan kaynak;

– Karaküçük, S. (2012). Terapatik Rekreasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.

Mesut Özdemir hakkında
Her türlü geri bildirim için mesutozdemir067@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*