1996 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde doğdum. İlk ve ortaöğretimimi aynı yerde tamamladım. 2018 yılında Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rekreasyon bölümünden; 2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünden mezun oldum. Yüzme branşında ikinci kademe antrenörlük belgesine, tekvando branşında siyah kuşak 1. Dan derecesine sahibim. Pedagojik Formasyon eğitimimi Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, 2019 yılı Ekim ayında İstanbul’da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak görev yapmaya başladım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. Akademik olarak destinasyon imajı üzerine çalışıyorum.

Mesut Özdemir hakkında
Her türlü geri bildirim için mesutozdemir067@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.