Ekorekreasyon

Ekorekreasyon

Boş zaman aktivitelerinin ekosentrik yaklaşımla gerçekleştirilmesine ekorekreasyon nedir.  Bir başka deyişle ekorekreasyon; boş zaman aktivitelerinin doğanın sürdürülebilirliğine zarar vermeden, doğa dostu şekilde gerçekleştirilmesidir. Ekorekreasyon aktivitelerine katılan bireylere ise ekorekreasyonist denir.

Dünya genelindeki hızlı sanayileşmenin çevre üzerinde yarattığı baskılar neticesinde oluşmaya başlayan çevre bilinci, insanların doğa, doğal yaşam, ekosistem, ekoloji, çevre sorunları gibi kavramlara olan ilgisini artırmıştır. Artan ilgi sonucunda yaşamın birçok alanında çevre dostu uygulamalar teşvik edilmeye, özendirilmeye çalışılmaktadır. Ekoturizm, ekokültür, ekoaraba, ekoenerji, ekoseyahat gibi kavramlar bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Ekorekreasyon da bunlardan birisidir.

Ekorekreasyon aktivitelerini iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlar; ”doğanın araç olarak kullanıldığı aktiviteler” ve ”doğanın esas kaynak olduğu aktiviteler”

Doğanın araç olarak kullanıldığı aktivitelere dağcılık, oryantiring, yelken sporu örnek verilebilir. Bu faaliyetlerde doğa rekreasyonel etkinliği gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu tür aktivitelerde katılımcıların doğaya ilgileri ve sevgileri büyük rol oynar, doğayı koruma ve çevresel sorumluluk söz konusudur ancak faaliyetler daha ön plandadır.

Doğanın esas kaynak olarak kullanıldığı aktivitelere kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı örnek verilebilir. Bu tür faaliyetlerde doğa etkinliğin esas kaynağıdır. Katılımcılar doğayı koruma ve geliştirme çabası göstermek, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak, doğayla bütünleşerek sakinlik ve dinginlik kazanmak gibi amaçlar taşır. Doğa her zaman ön planda bulunur.

Ekorekreasyonist çevre dostudur. Ekoloji ve ekosistem ile alakalı doyurucu bilgiye sahiptir. Doğaya her zaman ekosentrik yaklaşımla davranır. Katılmış olduğu etkinliklerde bulunduğu ortamda misafir olduğunu, oranın asıl sahibinin fauna ve flora olduğunun bilincindedir ve bu nedenle vereceği zararı minimuma indirmek için çaba harcar. Aynı zamanda ekorekreasyonistlerin çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık yaratmak, konuyla alakalı yetkili kurumlar üzerinde baskı oluşturmak, doğanın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için faaliyetlerde bulunmak ve mevcut faaliyetlere destek vermek gibi sorumluluklar taşıması beklenir.

Ekorekreasyon uygulamalarının gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekorekreasyon bilincinin tam olarak oturduğunu söylemek güçtür. İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde boş zaman sürelerinde ciddi artışlar yaşanmıştır. Artan boş zaman süreleri insanları rekreasyonel faaliyetlere yöneltmiş ve rekreasyon bir ihtiyaç haline gelmiştir. Rekreasyonun temel kaynağının ”çevre” olduğu düşünüldüğünde; bu faaliyetlere yönelik artan talebin çevre üzerinde baskı yaratacağı aşikardır. Bu nedenle ekorekreasyon bilincinin bütün dünya toplumlarında benimsenmesi hayati önem taşımaktadır.

Mesut Özdemir hakkında
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni | Her türlü geri bildirim için mesutozdemir067@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*