turistik ürünün temel unsurları
Turizm

Turistik Ürünün Temel Unsurları

Üretilen her ürün ve hizmetin, alıcı bulabilmesi için kendine has birtakım özellikler taşıması gerekir. Turizm ürünleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dolayısıyla turistik ürün diye nitelendirdiğimiz çeşitli mal ve hizmetlerin de birtakım spesifik özelliklere haiz olması […]

Turist Tipolojileri
Turizm

Turist Tipolojileri

Turistlerin farklı davranış kalıpları, istekleri, talepleri ve beklentileri, farklı bilim adamlarınca yorumlanan birtakım turist tipolojilerini ortaya çıkarmıştır. Bu yazımızda yaygın olarak kabul gören Cohen, Plog ve Smith tipolojilerini inceleyeceğiz. COHEN TİPOLOJİLERİ Cohen, 1972 yılında yapmış […]

Animasyon Hizmetleri ve Animatörlük
Rekreasyon

Animasyon Hizmetleri ve Animatörlük

Turizm işletmelerinde yardımcı hizmet niteliği taşıyan, turistik ürün çeşitlendirmesine katkıda bulunan, turistlerin boş zamanlarında gönüllü olarak katılım gösterdikleri boş zaman değerlendirme faaliyetlerine animasyon denir. Animasyon hizmetlerini hazırlayan, sevk ve idare eden, uygulatan kişilere ise animatör […]

Turizm İşletme Belgesi
Turizm

Turizm İşletme Belgesi Nedir?

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi; ”Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve konaklama aktiviteleri” olarak tanımlamaktadır. (İlgili Gönderi: Turizm Nedir?) […]

Turizm İşletmeleri
Turizm

Turizm İşletmeleri

Turistlerin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği konaklama, ulaşım, eğlence, yiyecek-içecek, sportif etkinlikler gibi mal ve hizmetleri üreten ve/veya pazarlayan iktisadi ve ticari kuruluşlara turizm işletmesi denir. Turizm işletmeleri, ”Turizm işletme belgesi” olan ve olmayan işletmeler olarak […]

Turizmin Özellikleri
Turizm

Turizmin Özellikleri

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi; ”Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve konaklama aktiviteleri” olarak tanımlamaktadır. Bir seyahatin turizm olarak değerlendirilebilmesi […]

Ekoturizm
Turizm

Ekoturizm

Ekoturizm 1980’li yıllardan itibaren literatürde, 1990’lı yıllardan itibaren ise uygulama ve turizm politikalarında yer almaya başlamıştır. Turizm bakanlığı ekoturizmi yayla turizmi, kuş gözlemciliği, kamp-karavan turizmi, botanik turizmi, akarsu sporları turizmi, mağara turizmi, dağ turizmi gibi […]

Rekreasyon ve Turizm
Rekreasyon

Rekreasyon ve Turizm İlişkisi

Rekreasyon ve turizm birbiri ile iç içe geçmiş iki kavramdır. Rekreasyon, turizmi kapsayan bir kavram olmasına rağmen; her turizm etkinliği aynı zamanda rekreasyon etkinliği değildir. İş turizmini buna örnek olarak verebiliriz. Her ikisi de bünyesinde […]

Turizm Çeşitleri
Turizm

Turizm Çeşitleri

Yapılış şekilleri ve amaçlarına göre sınıflandırılmış birçok turizm çeşidi vardır. 1- Deniz turizmi Yaz aylarında gerçekleştirilen; deniz, kumsal, güneş üçlüsünden yararlanmayı hedefleyen turizm türüdür. 2- Kongre turizmi Genellikle bilimsel nitelikli çalışmalar için gerçekleştirilen seyahatleri içeren […]

Turizmin Etkileri
Turizm

Turizmin Etkileri

Turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel olmak üzere birçok etkisi bulunmaktadır. EKONOMİK ETKİLER 1- Ödemeler Dengesi Eğer bir ülkede turizmden elde edilen döviz geliri, turizm amacıyla çıkan döviz gelirinden fazlaysa ödemeler dengesine olumlu etki sağlamaktadır. Bu […]

Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler
Turizm

Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesine etki eden bu faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme […]