Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları

Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları

Kişinin fiziksel gelişimi başta olmak üzere mental ve ruhsal gelişimine katkıda bulunan faaliyetler bütününe beden eğitimi denir. Spor ise beden eğitimi faaliyetlerinin somutlaşmış halidir denilebilir. Daha geniş bir ifadeyle spor, çoğu zaman rekabete dayalı olan, belli kurallar çerçevesinde yapılan fiziksel aktivitelerdir.

Beden eğitimi ve sporun insanların fiziksel, mental, ruhsal ve sosyal gelişimlerine çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu nedenledir ki okullarda ilkokul çağlarından başlamak üzere beden eğitimi dersleri okutulmaktadır. Ancak ne yazık ki Türkiye’de beden eğitimi ve spor kültürünün gelişmemiş olmasından ötürü çoğu zaman bu dersler amaçlarının dışına çıkarılabilmektedir.

Beden eğitimi ve sporun fiziksel olarak kas kuvveti ve dayanıklılığının artırılması, vücuda esneklik kazandırılması, kalp dolaşım sistemine dayanıklılık kazandırılması, koordinasyon, denge, çabukluk, sürat, güç gibi becerilerin gelişimi vs. faydaları vardır. Kas kuvveti ve dayanıklılığın, esnekliğin artması, motorik özelliklerin gelişimi özgüvenin yüksek olduğu daha dinamik, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturulmasına katkı sağlar. Kalp dolaşım sisteminin dayanıklı hale gelmesi kalp hastalıkları riskini minimize eder ve insanların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu sayede hastalıklardan uzak sağlıklı bir yaşam sürme olanağı elde edileceği gibi erken yaşlanmanın da önüne geçilir. Zira her türlü hastalığın temelinde hareketsizlik, sağlıksız beslenme, yağlanma gibi vücudun temel işleyişini bozan etkenler yatmaktadır. Beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile tüm bunların önüne geçmek mümkündür.

İnsanların gerek iş, gerekse okul hayatlarındaki yoğun tempo, stres ve rutinlik çalışma azmi ve verimliğini düşürmektedir. Yoğun iş ve çalışma yükü bunlara paralel olarak ruhsal anlamda da olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılan insanlar hem  yenilenme ve yeniden yaratılma ihtiyaçlarını giderirken, stres düzeylerini de düşürmekte ve çalışma verimliliğini artırabilmektedir. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sosyalleşmeyi artırarak ait olma ve sevgi ihtiyacını karşılaması, özgüveni artırması ve bireylerin kendine saygı duymasını sağlaması gibi olumlu etkileri vardır. Bu nedenle çocukluk yaşlarından itibaren başlayan bir beden eğitimi ve spor kültürü oluşturulması mesleki ve sosyal yaşantının verimliliğine katkısı açısından büyük önem taşır. Ayrıca çocukluk ve gençlik yaşlarında kazanılacak beden eğitimi ve spor kültürü, ileri yaşlarda hastalıklardan uzak, sağlıklı ve dinamik kalmayı sağlayarak daha iyi bir yaşlılık dönemi geçirmeyi sağlayacaktır.  Ancak ülkemiz ne yazık ki beden eğitimi ve spor kültürü yönünden gelişmiş bir yapıda değildir. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine ayrılan zaman israf olarak görülmekte ve bu etkinliklere ayrılması gereken zaman iş ve çalışma yaşamında dahil edilmekte, daha doğrusu böyle olması gerektiği düşünülmektedir. Bunun en tipik örneklerinden biri sınavlara hazırlanan öğrencilere beden eğitimi derslerinde matematik, fen derslerinin çalıştırılması, test çözdürülmesi vs. dir.

Beden eğitimi ve spor faaliyetleri sosyal açıdan insanların birbirleriyle yakın ilişkiler kurmasını sağladığı gibi; sigara, uyuşturucu, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmasına da katkı sağlar. Bu etkinlikler sayesinde bireyin özgüveni gelişeceği için duygularını ifade etme becerisi gelişir, kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılar. Öfke, saldırganlık, utangaçlık gibi duygularında boşalım sağlayarak bunları kontrol etmeyi sağlar. Ayrıca kişiler arası yardımlaşma duygusunun gelişmesi, kurallara uyma ve empati kurabilme alışkanlığı elde edilmesi gibi kazanımları mevcuttur.

Bu nedenlerle hükümetlerin beden eğitimi ve spor, boş zaman değerlendirme etkinliklerini teşvik edici planlamalar yapması ve uygulaması toplumun genel fiziksel, mental ve ruhsal sağlığını geliştireceğinden sağlık harcamalarını azaltacak ve daha dinamik bir toplum oluşmasına, işgücü verimliliğinin daha yüksek olmasına katkı sağlayacaktır.

Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin ve diğer rekreatif faaliyetlerin faydaları saymakla bitmez. Bu nedenle özellikle Spor Bilimleri alanında öğrenim görenlerin ve çalışanların, beden eğitimi ve spor kültürünü toplumun geneline yaymak için çaba sarfetmeleri ve kamuoyu oluşturmaları gerekmektedir.  Ayrıca merkezi ve yerel yönetimler üzerinde de baskı kurularak bu alanda gelişimin hızla sağlanması sağlıklı ve çalışkan nesillerin gelişimi açısından ehemmiyet taşımaktadır.

Bu açıdan bakıldığında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ”Sağlam kafa, sağlam vücutta olur” sözünün manası daha iyi anlaşılabilir…

Mesut Özdemir hakkında
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni | Her türlü geri bildirim için mesutozdemir067@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*