Ekosentik ve Antroposentrik Yaklaşım
Güncel

Ekosentrik ve Antroposentrik Yaklaşım

Özellikle içerisinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde dünyadaki kaynakların hızla tükenmeye başlamış olması, insanların çevreye daha duyarlı olması konusunda itici bir güç oluşturuyor. Bu kapsamda gerek kamu spotu, gerek gönüllü kuruluşların çevresel duyarlılık etkinlikleri gibi uygulamalarla bu konuya dikkat […]

Ekosistem
Güncel

Ekosistem

Ekosistemde Bozulmanın Etkileri Canlı ve cansız varlıkların uyum içinde, karşılıklı etkileşiminden doğan sisteme ekosistem denir. Ekosistemlerin işleyişinde bir düzen hakimdir. Zaman zaman bu düzende sapmalara yol açan hareketlilikler gözlenir. Ekosistemler ”doğanın özdenetimi ilkesi” gereği bu […]

Turizm Çeşitleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizm Çeşitleri

Yapılış şekilleri ve amaçlarına göre sınıflandırılmış birçok turizm çeşidi vardır. 1- Deniz turizmi Yaz aylarında gerçekleştirilen; deniz, kumsal, güneş üçlüsünden yararlanmayı hedefleyen turizm türüdür. 2- Kongre turizmi Genellikle bilimsel nitelikli çalışmalar için gerçekleştirilen seyahatleri içeren […]

Turizmin Etkileri
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Etkileri

Turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel olmak üzere birçok etkisi bulunmaktadır. EKONOMİK ETKİLER 1- Ödemeler Dengesi Eğer bir ülkede turizmden elde edilen döviz geliri, turizm amacıyla çıkan döviz gelirinden fazlaysa ödemeler dengesine olumlu etki sağlamaktadır. Bu […]

Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesine etki eden bu faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme […]

Türkiyede Müzecilik
Güncel

Türkiye’de Müzecilik

Müzeler, kültürün  taşıyıcısı olan tarihsel değere haiz zenginliklerdir. Geçmiş medeniyetlere ait izlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayarak hem tarihsel süreç içerisindeki gelişim ve değişimler hakkında bireyleri bilinçlendirirken, hem de eski dönemlere ait kültürel değerlerin günümüze kadar […]

Hareketsizliğin Zararları
Spor ve Sağlık

Hareketsizliğin Zararları

İnsan, fıtratı gereği sürekli hareket etme ihtiyacındadır. Hareketsizlik ya da az hareketlilik organizmada çeşitli bozukluklara ve hastalıklara yol açar. 18. – 19. yüzyıllara kadar insanlar her türlü ihtiyacını beden gücü ile hallediyor ve dolayısıyla hareketli […]

Wellness
Spor ve Sağlık

Wellness Nedir?

Wellness’ın kelime anlamı ”esenlik”tir. Yani wellness kısaca; her yönden sağlıklı olma durumu olarak ifade edilebilir. Bu kavramın temelinde sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek amacı yatar. Wellness kavramı ilk olarak 1961 yılında Dr. Halbert Dunn tarafından kullanılmıştır. […]

Rekreasyon İhtiyacı
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon İhtiyacı

Somut ve soyut herhangi bir şeyin eksikliği hissi ve bu hissi giderme arzusuna ihtiyaç denir. Tatmin edilmemiş ihtiyaçlar insan davranışlarına yön verir. İnsanların gelir düzeyi ve statüsü ne olursa olsun, ihtiyaçları sonsuzdur. Dolayısıyla insan, sürekli […]

Rekreasyonun Özellikleri
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyonun Özellikleri

Rekreasyonun tanımı, ne olduğu ile alakalı bilgileri önceki içeriklerimizden birinde paylaşmıştık. Rekreasyonun özelliklerine geçmeden önce ilgili içeriğe göz atmak için tıklayınız Rekreasyonun tanımını; ”Zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çıkan boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların […]